Technische Analyse Cursus I (beginners) 

De cursus heeft tot doel mensen met het kennisniveau van een ge´nteresseerde leek, basisbegrippen uit de Technische Analyse bij te brengen. Het zijn vooral de meest bekende indicatoren en de praktische inzet hiervan die hier aan bod komen. 
Aan het einde van de cursus moeten de personen in kwestie zelf in staat zijn een analyse te maken van een fonds naar keuze.