Inhoud Cursus II

Doel: De cursus heeft tot doel mensen met basiskennis, van beleggen in het algemeen en technische analyse in het bijzonder, technieken te leren die een rendementverhogende werking hebben op hun beleggingen. 

Leerstof: De te behandelen leerstof bestaat uit 3 delen die men allen moet beheersen om een uitzonderlijk rendement te kunnen behalen (een ketting is per slot van rekening zo sterk als de zwakste schakel !).

1. Technische Analyse: In dit deel gaan we er van uit dat u de basistechnieken en basis-indicatoren onder de knie heeft. We besteden veel aandacht aan indicatoren die u zullen helpen uw timing aanzienlijk te verbeteren, zoals de Random Walk Index, Volume Indicatoren en de Commodity Channel Index.
2. Handels-Psychologie: Psychologie speelt een belangrijke rol op de beurs. De hele beurs wordt beheerst door twee, tegenstrijdige, emoties: Angst en Hebzucht. Deze twee emoties spelen ook dichter bij huis, in uw eigen hoofd, een grote rol. Soms zorgen deze emoties ervoor dat we dingen zien die er helemaal niet zijn. In dit deel besteden we aandacht aan de psychologische achtergronden van beleggen, de meest gemaakte beleggingsfouten, waarom we ze maken en hoe we ze kunnen voorkomen.
3. Money Management: "Op de beurs zijn risico en rendement met elkaar gekoppeld" is een veel gehoorde kreet. Toch zijn er maar weinig mensen die zich realiseren hoe deze koppeling in werkelijkheid werkt. Hoe belangrijk deze koppeling is realiseren we ons pas nadat we de beslissing hebben genomen om werkelijk een bepaald fonds, index of valuta op de beurs te gaan kopen. We worden dan namelijk geconfronteerd met de moeilijke vraag HOEVEEL ?. Money Management is een verzamelwoord voor die technieken die zich bezig houden met zaken als risicobeperking, optimaal-investeren, etc.